Aktualności

Szanowni Państwo,

Konkurs „WystaWy 2019” cieszył się wielkim zainteresowaniem. Wpłynęło 187 zgłoszeń, za które serdecznie dziękujemy. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Oprócz wydarzeń performatywnych i wystaw indywidualnych w tym roku chcielibyśmy wprowadzić zbiorową wystawę specjalną. Szczegóły znajdują się poniżej.

Zbiorowa wystawa specjalna: Maria Kazimierczyk, Agata Przyżycka, Gabriela Staszak, Kuba Tschierse, Magdalena Hoffa, Natalia Sucharek, Monika Misztal

Wystawy indywidualne: Magdalena Karłowicz, Kacper Woźny, Justyna Kosińska, Michał Fogiel, Wiola Ujazdowska, Marta Pokojowczyk, Zuzanna Kofta, Ignacy Oboz, Nikita Krzyżanowska, Bartosz Iwan

Wydarzenia, performance i wystawy weekendowe: Joanna Musiatowicz, Magdalena Widłak, Sandra Roczeń, Dana Chmielewska, Aniela Kokosza, Hanna Kaszewska, Agata Dyczko

Lista rezerwowa: Dominika Naziębły, Martyna Kopyt, Anna Stefańska, Michalina Izert, Anna Kiszka

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Pracowni Duży PokójZbieramy propozycje wystaw/wydarzeń, które zaprosimy do Dużego Pokoju w 2019 roku.

Interesuje nas malarstwo, fotografia, grafika, instalacje, video art, performance, design, rzeźba… Prace przestrzenne, nietrwałe i video możemy pokazywać tylko w postaci jednorazowych wydarzeń, ponieważ sala zmienia swoje przeznaczenie czasem kilka razy dziennie. Dlatego proponujemy również wystawy jednodniowe, weekendowe i akcje wieczorne.

Jak zgłosić propozycję?

Przeczytaj uważnie regulamin konkursu 🙂
Wyślij na adres duzypokoj@duzypokoj.org zgłoszenie zawierające formularz zgłoszeniowy i portfolio, podając w temacie hasło „Wystawy 2019”.
Bardzo ważne: propozycja musi zmieścić się w mailu o wadze max 10MB. Wideo tylko w postaci linków do materiałów! (Może to być link + hasło). Nie wysyłajcie nam plików do ściągnięcia o wadze 2GB prosimy.

Organizacja wystawy jest bezpłatna. Zapraszamy Was do partnerskiej współpracy. Wspieramy Was promocyjnie, technicznie przy montażu i demontażu oraz koncepcyjnie przy aranżacji ekspozycji. Nie zapewniamy transportu i oprawy prac, poczęstunku na wernisażu (ale mamy zaplecze i kieliszki).

Na zgłoszenia czekamy do 14.01.2019
Ogłoszenie wyników: 5.02.2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

formularz_zgloszeniowy-wystawy2019

regulamin-wystawy2019

wystawy_2019_plakatLista aktualnych działań i wydarzeń w Pracowni oraz w ArtBox na naszych stronach na Facebooku:

Pracownia Duży Pokój

ArtBoxMaximumMinimum

 

MAXIMUM / MINIMUM

Natalia Jamróz

24.03 – 6.04

Otwarcie wystawy: 24.03 (piątek) godz. 19.00
Pracownia Duży Pokój ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

 

MAXIMUM / MINIMUM  to wystawa składająca się z obiektów rzeźbiarsko – rysunkowych zbudowanych z odpadów fabrycznych. Powstałe formy zostały zainspirowane codziennością. Materiały, z których tworzone są działa oraz źródła inspiracji dla większości są czymś marginalnym na czym skupia się minimum uwagi. Dla Natalii Jamróz  przybierają jednak wymiar czegoś niesamowitego. Czegoś, co pojawiając się w postaci znaku, prostej informacji pochłania sobą całą jej uwagę. Jak sama mówi: „W tych zazwyczaj omijanych przez większość ludzi miejscach znajduję materię, którą przerabiam na swój własny artystyczny język, przy czym każdorazowo staram się wyciągnąć jak najwięcej z tworzywa, nad którym pracuje.  Materiałom przeznaczonym do utylizacji daję nowe życie. Zmienia się ich forma, ale charakter pozostaje niezmienny”. Obiekty wykonane  z kilkunastometrowych taśm papieru, pasów tektur, multiplikacji wykrojników pudełek,  tworzą nową historię w efekcie czego ich przeznaczenie ulega zmianie. Przy prostym, minimalnym działaniu dotyczącym wyboru materiału oraz rodzaju działania osiąga efekt maksimum. Maksimum w tym ujęciu jest wskazaniem możliwości podatności danego medium na określony rodzaj formowania, doprowadzonego do momentu granicznego, limitu po którego przekroczeniu wszystko się rozpada.

NATALIA JAMRÓZ – urodzona 14.03.1990 roku w Kielcach. Absolwentka Wydziału Rzeźby na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą i szeroko rozumianym rysunkiem. Tworzy obiekty rzeźbiarskie, instalację i wideo. Mieszka i tworzy w Krakowie. Jest laureatką i finalistką licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Otrzymała między innymi Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego podczas przeglądu Najlepszych Dyplomów ASP. Jest finalistka VI Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, 5. edycji Artystycznej Podróży Hestii 2016 oraz Open Call / Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing. Dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia artystyczne. Otrzymała także Nagrodę Główną podczas XV International Iron Casting Workshops The Academy of Fine Art in Gdańsk, II nagrodę w III Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. J. Kopczyńskiego w Poznaniu oraz wiele innych.

Wystawa została dofinansowana ze środków Miasta Stołecznego WarszawaArtBoxplakaty_konkur02s_FB_72dpi_-01

 

 

9M2

Ogłaszamy konkurs na działania artystyczne / wystawy / instalacje w przestrzeni ArtBox!

 

Szukamy pomysłów na działania, które wypełnią 9 metrów kwadratowych pawilonu galeryjnego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Pod spodem Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

 

REGULAMIN KONKURSU

na działania artystyczne, instalacje i wystawy w przestrzeni galerii-pawilonu ArtBox

w 2017 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 18/70 wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323027 posiadającym numer NIP: 113 276 0961 oraz numer REGON 141733058 prowadzące Pracownię Duży Pokój oraz pawilon ArtBox znajdujący się w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego (Pawilon), zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs o nazwie „9M2” zwany dalej „Konkursem” jest częścią rocznego programu działań Organizatora w Pawilonie, zwanego dalej „Projektem”.

3. Główną częścią Konkursu będzie organizacja dziesięciu wystaw-instalacji wyłonionych przez komisję konkursową, zwanych dalej „Instalacjami”.

4. Instalacje będą miały miejsce w Pawilonie w terminie od 27 kwietnia do 31.12.2017 roku.

5. Każda z Instalacji potrwa około trzech tygodni, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator może podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu czasu ekspozycji Instalacji.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

7. Organizator zapewnia honorarium dla każdej osoby, której Instalacja otrzyma pozytywną akceptację komisji konkursowej i zostanie zrealizowana w przestrzeni Pawilonu w wysokości 1000 zł brutto. Powyższa kwota pokrywa honorarium za udzielnie licencji na eksponowanie Instalacji w Pawilonie. Wszelkie koszty niezbędne do realizacji Instalacji oraz udziału w Projekcie, tj. koszty osobowe, koszty produkcji, materiałów, przejazdów, ewentualnego pobytu w Warszawie pokrywane są przez uczestnika.

8. Projekt realizowany jest we współpracy oraz dzięki finansowaniu przez Bitra Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647103, REGON: 144017925, NIP: 118-20-71-790, spółkę z grupy kapitałowej Skanska, zwana dalej „Partnerem”.

II. PRZEDMIOT, WYTYCZNE I CELE KONKURSU

1. Celem Konkursu jest przeprowadzenie eksperymentu artystycznego z udziałem artystów, odbiorców wystaw i lokalnej społeczności oraz prezentacja nowatorskich pomysłów wypełniających przestrzeń Pawilonu przy jednoczesnej integracji różnych grup społecznych pracujących lub mieszkających w bezpośredniej okolicy Pawilonu.

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dziesięciu Instalacji artystycznych opierających się na zasadach sztuki ulicznej, prezentowanych w otwartej, eksperymentalnej przestrzeni przeszklonego Pawilonu o powierzchni 9 metrów kwadratowych (3m x 3m).

3. Przygotowane Instalacje będą prezentowane szerokiej publiczności przez okres około trzech tygodni, będąc widoczne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Pawilonu, przy czym wnętrze i otoczenie Pawilonu nie będą chronione, stąd Instalacje zakładają bezpośredni kontakt z odbiorcą. Pawilon jest zamykany na klucz i będzie otwierany w godzinach pracy sąsiedniego pawilonu-kawiarni, o ile artysta nie zaprojektuje swojej pracy jako Instalacji oglądanej tylko z zewnątrz.

4. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być związane z dzielnicą Wola i jej historią, również tą najnowszą, ze zmianami jakie zachodzą w niej także obecnie oraz ze społecznością lokalną rozumianą szeroko (mieszkańcami, pracownikami okolicznych biur, przechodniami). Projekt Instalacji musi natomiast brać pod uwagę wymiary, możliwości techniczne i logistyczne Pawilonu. Wszelkie pytania i wątpliwości w trakcie trwania konkursu można kierować na adres mailowy: artbox@duzypokoj.org.

5. Instalacje nie mogą nieodwracalnie ingerować w Pawilon lub go niszczyć. Zdjęcie Pawilonu wraz ze specyfikacją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jednocześnie w dniu 21.03.2017 o godz. 19:00 – w dniu otwarcia Pawilonu, będzie go można odwiedzać i konsultować swoje pomysły.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków artystycznych.

2. Uczestnicy muszą spełniać warunek ukończenia 18 roku życia najpóźniej w dniu przesłania zgłoszenia do Konkursu.

3. Autorzy Instalacji wyłonionych w Konkursie zobowiązani są do:

samodzielnego przygotowania Instalacji wewnątrz Pawilonu na własny koszt przy uwzględnieniu honorarium (pkt I.7 Regulaminu), pod opieką Organizatora;

bezwzględnej gotowości przyjazdu do Warszawy na czas montażu i wernisażu Instalacji;

podpisania umowy licencyjnej w związku z udziałem w Projekcie.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w terminie do 9 kwietnia 2017 roku do godz. 23:59 (decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) zgłoszenia na adres mailowy artbox@duzypokoj.org projektu Instalacji w jednym pliku PDF zawierającego:

a) opis projektu

b) wizualizację projektu

c) dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ew. adres strony www)

d) CV/portfolio/link do portfolio autora.

2. Dopuszcza się przysłanie portfolio w oddzielnym pliku PDF, przy czym oba pliki nie powinny przekroczyć 5 MB łącznie.

3. Techniki, w jakich mogą być realizowane Instalacje to: fotografia, audio, video, rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek i inne, przy czym techniki można dowolnie łączyć ze sobą.

4. Instalacje wymagające użycia sprzętu audio i video mogą zostać ograniczone w czasie ekspozycji.

5. Uczestnicy Konkursu muszą spełniać warunki wymienione w punkcie III Regulaminu pt. „Uczestnicy Konkursu”.

6. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Komisja konkursowa wybierze dziesięć projektów Instalacji, które prezentowane będą w Pawilonie w terminie ustalonym przez Organizatora i Uczestnika.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.04.2017 roku po posiedzeniu komisji konkursowej.

9. Wernisaż pierwszej Instalacji odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podania wyników rekrutacji, do wybrania większej lub mniejszej ilości projektów lub do niewybrania żadnego z nich.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W  PROJEKCIE

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest pomyślne przejście etapu rekrutacji: przesłanie wszystkich elementów zgłoszenia w terminie podanym w pkt. IV.1 Regulaminu oraz spełnianie wymagań wobec uczestników, wymienionych w Regulaminie.

2. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w dniu 14.04.2017 roku z zastrzeżeniem pkt IV.10 Regulaminu, a także poprzez informację opublikowaną na stronie www.facebook.com/artbox.warszawa z wyjątkiem pkt. IV.10 Regulaminu.

3. Zakwalifikowany uczestnik wraz z zaproszeniem do udziału w Projekcie, otrzyma formularz danych do wypełnienia, niezbędny do przygotowania umowy (patrz. pkt V.4 ) który należy podpisać i odesłać zeskanowany w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania formularza na adres artbox@duzypokoj.org, a następnie przysłać lub przynieść osobiście przed rozpoczęciem realizacji Instalacji.

4. Każdy zakwalifikowany uczestnik podpisuje z Organizatorem umowę licencyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu, zwaną dalej „Umową”. Niepodpisanie Umowy oznacza rezygnację z udziału w realizacji Instalacji.

5. W przypadku rezygnacji bądź nie odesłania podpisanego formularza do Umowy w wyznaczonym terminie, do udziału w Projekcie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że do utworu – zarówno projektu, jak i późniejszego efektu w postaci Instalacji przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

2. Uczestnik zapewnia, iż utwór, zarówno projekt, jak i Instalacja, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zapewnia, że przysługuje mu prawo do wykorzystania wszelkich elementów (zwłaszcza dźwiękowych, wizualnych, audio-wizualnych itp.) wchodzących w skład Instalacji.

3. Na podstawie podpisywanych Umów, Organizator nie przenosi na siebie majątkowych praw autorskich do utworu.

4. Organizator oświadcza jednocześnie, że w trakcie prezentowania Instalacji w Pawilonie przewiduje wykonywanie dokumentacji poszczególnych Instalacji w postaci fotograficznej i filmowej, a także do dokumentacji wydarzeń, w których Instalacje będą widoczne i wykorzystywania tak powstałych materiałów do promocji i rozpowszechniania Projektu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

5. Organizator, jak i jego Partner wykorzystają materiały, o których mowa w pkt. VI.4 w celach marketingowych – zarówno przy promocji Pawilonu, Projektu, jak i poszczególnych Instalacji w Internecie, radiu, telewizji, prasie drukowanej, na materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty i inne wydruki bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora Instalacji.

6. Organizator nie będzie pobierał opłat od osób odwiedzających Pawilon.

7. Pawilon jest ubezpieczony.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na stronie Projektu www.facebook.com/artbox.warszawa oraz drogą mailową uczestników Projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie realizacji poszczególnych Instalacji, o czym poinformuje uczestników drogą mailową.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych, nieprawdziwych danych, bądź naruszenie praw osób trzecich.

5. Organizator nie odpowiada za treść Instalacji zrealizowanych przez Uczestników.

Załącznik nr 1

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Załącznik nr 2

 

UMOWA LICENCYJNA

(„Umowa”)

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

a

Stowarzyszeniem Rozwój w Biały Dzień z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18/70, 00-732 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323027 posiadającym numer NIP 113 276 0961 oraz numer REGON 141733058 zwanym dalej („Zleceniobiorcą”), reprezentowanym przez: Joannę Kozera – Prezeskę Zarządu, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”,

a

Panią/Panem……………………., zamieszkałym w ……………………….., numer Pesel/NIP ……………………….., numer dowodu osobistego……………………….

zwanyą/ym dalej „Autorem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

  1. Stowarzyszenie jest organizatorem konkursu „9M2”, którego przedmiotem jest wyłonienie dziesięciu instalacji artystycznych opierających się na zasadach sztuki ulicznej („Konkurs”).
  2. Autor zgłosił chęć udziału w Konkursie i przesłał projekt instalacji zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu.
  3. Projekt instalacji Autora został wyróżniony przez komisję konkursową, w związku z czym instalacja zrealizowana przez Autora („Dzieło”) zostanie wystawiona w pawilonie ArtBox znajdującym się w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego („Pawilon”)

Strony podpisują Umowę o następującej treści:  

  1. Stowarzyszenie zamierza wystawić Dzieło Autora w Pawilonie, w terminie obustronnie ustalonym przez Strony w ramach Projektu ArtBox trwającego od 27 lutego do 31 grudnia 2017 roku realizowanego przez Stowarzyszenie we współpracy z Bitra Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647103, REGON: 144017925, NIP: 118-20-71-790, spółkę z grupy kapitałowej Skanska („Partner”).

  2. Stowarzyszenie oświadcza, że podczas wystawiania Dzieła w Pawilonie będzie wykonywana dokumentacja Dzieła w postaci fotograficznej i filmowej, która zostanie następnie wykorzystana w celach marketingowych, m.in. w celu promocji Pawilonu oraz Konkursu przez Stowarzyszenie oraz Partnera, na co Autor niniejszym wyraża zgodę.
  3. Autor niniejszym wyraża zgodę na wystawienie Dzieła w Pawilonie.

§ 1 Oświadczenia stron

1.       Autor zapewnia Stowarzyszenie, że Dzieło jest efektem jego działalności twórczej.

2.       Autor gwarantuje Stowarzyszeniu spokojne, niezakłócone korzystanie z Dzieła przez cały czas trwania Umowy.

3.       Autor upoważnia Stowarzyszenie do zamieszczania jego nazwiska i tytułu Dzieła na wszelkich informacjach powiązanych bezpośrednio z prezentowanym Dziełem/obok    

          prezentowanego Dzieła.

4.      Stowarzyszenie zapewnia Autora, że Dzieła zostaną udostępnione publiczności w otwartej przestrzeni wystawienniczej w Pawilonie w terminie ustalonym przez Strony.

5.      Prace zostaną upublicznione na zasadach dotyczących sztuki ulicznej – prace nie będą chronione, a projekt jest eksperymentem artystycznym stąd Autorzy muszą mieć świadomość o ich naruszalności.

§ 2 Udzielanie licencji

1.     Autor w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, poniżej udziela Stowarzyszeniu licencji wyłącznej, z prawem do udzielania sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, na okres od …………… do ………………. na korzystanie z następujących dzieł:

a)
b)
c)
d)

(dalej zwane łącznie Dziełami lub odrębnie Dziełem).

2.       Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaje udzielona Stowarzyszeniu na następujących polach eksploatacji:

a)      publiczne wystawienie;

b)      wprowadzenie do pamięci komputera;

c)       utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dzieł w postaci folderu informacyjnego o Instalacji,  albumu lub wszelkich innych materiałów promujących Dzieło, dowolną

          techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d)      rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy Dzieła – wyłącznie w celach promocji Stowarzyszenia, Instalacji lub Autora;

e)      publiczne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

f)       wykorzystywanie Dzieła dla celów promocji Imstalacji, Stowarzyszenia lub Autora.

3.    Stowarzyszenie może – w ramach reprodukowania Dzieła w celach promocji Instalacji, Stowarzyszenia lub Autora – korzystać z fragmentów Dzieł, a także dokonywać pomniejszania lub powiększania Dzieł.

§ 3 Wynagrodzenie

1.       Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej, na wszystkich polach eksploatacji tak określonych, Stowarzyszenie zapłaci Autorowi/rce wynagrodzenie w wysokości 1000 złotych brutto.

2.       Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne w terminie …………….. na podstawie rachunku prawidłowo wystawionego przez Autora.

3.       Zobowiązania podatkowe związane z wypłatą wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1 powyżej, leżą po stronie Stowarzyszenia.

§ 4 Dostarczanie i montaż Dzieł

1.       Autor jest zobowiązany do montażu Dzieła przed otwarciem Instalacji, tj. do dnia …………….

2.       Koszty dostarczania Dzieł obciążają Autora.

 

§ 5 Wartość Dzieł

1.       Strony zgodnie przyjmują następujące wartości Dzieł:

a)     

b)     

c)      

d)      

 

§ 6 Demontaż Dzieł

1.       Strony ustalają, że Dzieła zostaną zdemontowane przez Autora następnego dnia po zakończeniu trwania Instalacji chyba, że Strony postanowią inaczej.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.       Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2.       Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.       W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe    

           powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w przyszłości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Stowarzyszenia.

5.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Podpisy

Stowarzyszenie                                                                                                                     Autor

________________                                                                                    _______________

 

 17309132_377264762672351_6834147635206279633_n

 

ArtBox to nowy pawilon galeryjny i eksperymentalna przestrzeń działań lokalnych i artystycznych przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Nowe działanie Pracowni Duży Pokój to projekt-córka usytuowany na warszawskiej Woli, przy Rondzie Daszyńskiego.

Mimo, że ArtBox liczy zaledwie 9 m2 jest otwarty dla wszystkich warszawiaków. Do końca roku odbywać się w nim będą cykliczne wystawy i instalacje site specific, przygotowane przez artystów wyłonionych w konkursie oraz wydarzenia kulturalne dedykowane społeczności lokalnej.

Wśród zaplanowanych działań znajdą się m.in. wyjątkowe, kameralne koncerty z dziesięcioosobową widownią, pokazy filmowe, warsztaty animacyjne, gry miejskie, słuchowiska połączone z wizualizacjami i mappingiem, możliwość skorzystania z usług wolskich rzemieślników (fryzjera, fotografa, szewca, zegarmistrza, itp.) oraz spektakl. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny.

W bezpośrednim sąsiedztwie ArtBoxu działać będzie drugi pawilon – Przestrzeń Otwarta – połączenie kawiarni i nowatorskiego lunch baru. W ramach „otwartej kuchni” autorskie menu przygotowywać będą zmieniający się co kilka tygodni restauracje i kucharze.

Projekt jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień (na co dzień prowadzącego Pracownię Duży Pokój), kolektywu Studio Paper Heroes, twórców Hocków Klocków i Nocnego Marketu, prowadzących Przestrzeń Otwartą oraz inicjatora przedsięwzięcia – firmy Skanska Property Poland, realizującej inwestycję biurową Generation Park przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Zespół projektu:
Joanna Kozera, Zofia Orłowska (Pracownia Duży Pokój)
Karolina Pawłowska, Magdalena Major (Studio Paper Heroes).
kontakt do nas: artbox@duzypokoj.org2

 

ŚMIERĆ I FOTOGRAFIA
Tabu we współczesnej kulturze wizualnej

11.03.2017 (sobota) godz. 16.00 – 18.00
Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka) Warszawa

Pracownia Duży Pokój serdecznie zaprasza na spotkanie towarzyszące wystawie „Epitafium” Agnieszki Piaseckiej podejmujące problematykę śmierci we współczesnej kulturze wizualnej.

W XIX wieku fotografia „post – mortem” stała się powszechnym zjawiskiem stanowiącym rodzaj manifestacji żałoby, upamiętnienia zmarłego, a czasem będącym nawet symbolicznym pogrzebem. Dziś te stylizowane fotografie, na których widzimy zmarłych usytuowanych wśród ich najbliższych są dla nas często niezwykle szokujące, wywołujące strach i odrzucenie. Śmierć stała się jednym z tematów tabu, którego nie potrafimy przekroczyć.

Podczas spotkania poruszymy kwestie związane z artystycznymi postawami przedstawiania śmierci we współczesnej kulturze wizualnej, które oscylują pomiędzy estetyzacją a odrzuceniem. Zastanowimy się jak ukazanie śmierci w sztuce odbierane jest przez społeczeństwo i dlaczego tak często wywołuje szok i kontrowersje?

Gośćmi spotkania będą:

Agnieszka Piasecka – autorka wystawy, artystka zajmująca się alternatywnymi i historycznymi metodami fotograficznymi oraz video. Absolwentka Roehampton University w Londynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obroniła pracę magisterską w pracowni profesora Grzegorza Klamana. Obecnie jest nauczycielem fotografii artystycznej w Liceum Plastycznym im.Witkiewicza w Słupsku oraz pracuje komercyjnie jako fotograf.

dr hab. Sławomir Sikora – adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: antropologia wizualna, antropologia śmierci, zagadnienia związane z teorią i metodologią antropologii współczesnej. Współpracował z redakcjami „Kontekstów” i „Kwartalnika Filmowego” (Instytut Sztuki PAN) oraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest członkiem Nordic Anthropological Film Association.

Link do wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/273855269718606/art_w_kryzysie_2017_wybrane.indd

 

Artysta w kryzysie 3

– coaching zespołowy dla twórców i pracowników kultury

Czerpiąc z doświadczeń dwóch poprzednich edycji projektu „Artysta w Kryzysie” i korzystając ze zdobytej w jego trakcie
wiedzy na temat problemów i wyzwań, które stoją przed młodymi twórcami proponujemy rozszerzoną formułę Artysty w Kryzysie 3, która z jednej strony odpowie na powtarzające się tematy zgłaszane przez uczestników poprzednich edycji (wewnętrzny krytyk, łączenie sztuki z pracą zarobkową, skuteczne wyznaczanie i realizowanie celów), a z drugiej pogłębi dotychczasową indywidualną pracę i wzbogaci ją o możliwość czerpania wsparcia od grupy osób w podobnej sytuacji.

Dla wielu twórców to dzięki coachingowi zespołowemu możliwe stanie się pogłębienie relacji z otoczeniem, networking i wymiana doświadczeń. Te właśnie elementy procesu rozwojowego naszym zdaniem będą kluczowe dla wyjścia z impasu twórczego i realizacji nowych projektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez uczestników i wdrażając nasze dotychczasowe wnioski
proponujemy formułę sześciu cyklicznych (1 dzień w miesiącu, ew. raz na 3-5 tyg) spotkań dla grupy 10-20 artystów, animatorów i twórców.

Grupę poprowadzi tandem dwóch doświadczonych w projekcie Artysta w Kryzysie trenerek i coachów – Paulina Czapska i Anna Szapert.

Coaching grupowy jest procesem wspierającym rozwój potencjału i pracę nad indywidualnymi celami każdego z uczestników grupy coachingowej. Coachowie stworzą uczestnikom przestrzeń do prowadzenia samodzielnych poszukiwań, a uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami między sobą.
Podobieństwo między członkami grupy jest ważnym elementem, który pomaga w osiąganiu pozytywnych rezultatów – pojawia się możliwość identyfikacji z innymi, nawiązywane sukcesywnie relacje wzmacniają poczucie wsparcia w grupie, a także poza nią.

Proponowane tematy to:
1) Twórcze DNA – określanie twórczej tożsamości, wydobywanie zasobów niezbędnych w realizacji ścieżki kariery twórcy.
2) Wyznaczanie celów – jak z głową wyznaczać cele, mierzyć postęp i nazywać efekty dbając o zaangażowanie.
3) Pieniądze i sztuka – czyli myśl jak artysta, a pracuj jak przedsiębiorca.
4) Spotkanie z wewnętrznym krytykiem – jak obronić przed nim twórczy potencjał? Jak twórczo korzystać z porażek i
błędów?
5) Twórcze nawyki – rutyna, nawyki i dyscyplina w służbie artysty.
6) Artysta w swoim środowisku – jak wyjść z osamotnienia i budować wspierającą relację ze sobą i brać wsparcie od
innych.

Koszt udziału w cyklu spotkań: 300 zł

Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń za pomocą formularza:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAIGD0LGjpB6Gv8VthioGw5Zb1HBA_Ez09rPZv3eU5C_ZNw/viewform

Na zgłoszenia czekamy do 22.03.
Wyniki ogłosimy 27.03.
Pierwsze spotkanie: 2.04. o godz. 10:00 w Pracowni Duży Pokój

Pomysł: Anna Szapert, Paulina Czapska, Joanna Kozera
Prowadzenie: Anna Szapert, Paulina Czapska
Koordynacja i rekrutacja: Joanna Kozera
Projekty graficzne: Karo Koto

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury.

 

 _DSC0843

EPITAFIUM // wystawa prac Agnieszki Piaseckiej

3.03 – 22.03
Wernisaż 3.03 (piątek) godz. 20.00

Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6 (wejście odul. Kubusia Puchatka) Warszawa

Wystawa „Epitafium” Agnieszki Piaseckiej porusza problematykę przedstawiania śmierci i żałoby we współczesnej kulturze wizualnej. Artystka w swoich pracach eksploruje różne aspekty tego zjawiska:
uniwersalny obraz śmierci, śmierć indywidualną oraz tradycje funeralne, a także śmierć instytucji.

Artystka posługuje się głównie fotografią. Medium to staje się doskonałym nośnikiem dla przedstawianego problemu. Wynika to z formy zapisu jaki oferuje. Roland Barthes w swoim słynnym dziele „Światło Obrazu” nazywa to „efektem Thanatosa”. Zatrzymanie czasu następujące z chwilą opadnięcia migawki w aparacie powoduje bezruch w zapisanym obrazie. Patrząc na fotografię osoby widzimy jej nieruchome ciało. To czego nie widać to „duch” – mimika, reakcje i sposób poruszania się człowieka. Dlatego też dla Barthes’a fotografia ma wiele wspólnego z martwym ciałem. Autor porównuje to medium do maski pośmiertnej. Artystka odnosi się do tego tekstu wielokrotnie w prezentowanych pracach.

Projekty inspirowane są dziewiętnastowieczną fotografią post-mortem, biżuterią żałobną oraz twórczością piktorialistów.

BIO:
Agnieszka Piasecka urodzona 26.02.1989 roku w Gdyni, gdzie nadal mieszka, pracuje i tworzy. Zajmuje się alternatywnymi i histo- rycznymi metodami fotograficznymi oraz video.

Ukończyła studia licencjackie na Roehamp- ton University w Londynie w 2012 roku. W 2016 roku obroniła magisterską pracę dyplomową w pracowni profesora Grzegorza Klamana na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie jest nauczycielem fotografii artystycznej w Liceum Plastycznym im.Witkiewicza w Słupsku oraz pracuje komercyjnie jako fotograf.

Wystawa została dofinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa.baner fb

 

Marta Krześlak

performance
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE TO JUŻ

Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Warszawa

23 luty 2017
godzina 20.00 – 22.00

Zainspirował mnie kolor #9F9FDF.

——

Marta Krześlak urodziła się 1994 roku w Wyszkowie. W 2013 zaczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa, obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Sztuki Mediów. W swojej twórczości używa wielu mediów począwszy od wideo i fotografii przez instalację po malarstwo.

Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, ma za sobą również indywidualne prezentacje własnej twórczości w łódzkich galeriach. Została wyróżniona w konkursie Młode Wilki 15, finalistką konkursu (Nie)obecność, wyróżniona w konkursie EtnoKadr, oraz nagradzana w XXXII i XXXIII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne.

 

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1386333808064654/