projekty

 

NAJNOWSZE PROJEKTY NA NASZYM FACEBOOKu!
ORAZ NA STRONIE ArtBox.

 

 

 

fb_2

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Scena/Debiuty.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 lutego, a wszelkie szczegóły umieściliśmy na stronie:

www.duzypokoj.org/scenadebiuty

Zachęcamy twórców wszystkich dziedzin sztuki, a szczególnie studentów i absolwentów uczelni artystycznych.

 

ARTYSTA W KRYZYSIE 2” czyli coaching i art coaching w Dużym Pokoju! – nabór drugi


 

Kontynuujemy cykl coachingowy i art coachingowy w Pracowni Duży Pokój i zapraszamy do zgłaszania się do drugiego, ostatniego w tym roku naboru uczestników.

Działanie jest kontynuacją rozpoczętego jesienią 2014 roku cyklu spotkań pn. „Artysta w kryzysie”, którego celem jest wspieranie tych, którzy tworzą, działają, animują i potrzebują pomocy we własnym rozwoju.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt kierujemy do artystów, animatorów, aktywistów, liderów projektów i liderów organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury w każdym wieku, niezależnie od doświadczeń. Do wszystkich tych, którzy działają i tworzą oraz potrzebują wsparcia trenera/coacha w pracy ze swoimi kompetencjami, możliwościami, zasobami – w pracy ze sobą i swoim rozwojem.

Co proponujemy?

Indywidualną lub w zespole 2-3 osobowym pracę z coachem w cyklu obejmującym od 4 do 6 spotkań, która potrwa kilka miesięcy. To, nad czym będziesz pracować z coachem zależy od Twoich potrzeb i Waszych indywidualnych ustaleń.

Coaching oferuje pracę nad swoją motywacją, celami, nawykami, zarządzaniem czasem, zarządzaniem swoimi zasobami edukacyjnymi, intelektualnymi, twórczymi, zarządzaniem emocjami, wykorzystywaniem zasobów osobowościowych, komunikacją, projektowaniem przyszłości, również artystycznej, twórczej, budowaniem wizji rozwoju, pracę z przekonaniami oraz poszukiwaniem źródeł motywacji.

Coaching nie jest terapią, nie polega również na wspieraniu w pisaniu wniosków dotacyjnych ani w realizacji konkretnych projektów. Jest procesem wspierającym indywidualny rozwój.

Więcej na temat coachingu znajdziesz pod tym linkiem.

 

Kto proponuje?

 

 

 

 

 

 

Anna Szapert

Certyfikowany coach, trenerka i edukatorka z ponad 10-letnim doświadczeniem. Terapeutka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka. Szkoli i prowadzi coaching dla klientów prywatnych, w biznesie oraz sektorze publicznym. Jedna z polskich pionierek coachingu językowego czyli metody umożliwiającej połączenie rozwoju kompetencji językowych oraz rozwoju osobistego. Pracuje po polsku i angielsku. Specjalizuje się w pracy nad obszarami: komunikacji, umiejętności interpersonalnych i budowania relacji, emocji i motywacji oraz konfliktów.


 

 

 

 

 

 

Cezary Jaszkowski

Jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, coachem oraz psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia. W ciągu ostatniego roku miałem możliwość pracy coachingowej z twórcami w trakcie takich wydarzeń, jak „Invisible Design” czy „Scriptfiesta”. Inspiruje mnie odkrywanie siebie, swoich mocnych i słabych stron poprzez doświadczanie. “Moim celem jest stworzenie takiej sytuacji, w której osoby mogą zatrzymać się i skontaktować ze swoją intuicją i prawdziwymi potrzebami”. Chwile, w których się zatrzymujemy i doświadczamy swoich emocji, swojego ciała, przyjmujemy inne perspektywy i bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, mogą dać niesamowicie transformujący efekt i poprowadzić nas do wymarzonego celu”. Dzięki 8-letniemu doświadczeniu w pracy w branży reklamowej, bliskie mi są zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, zarządzaniem stresem oraz brakiem równowagi życiowej. Dlatego wspieram innych w odnajdywaniu właściwego balansu pomiędzy różnymi aspektami życia osobistego i zawodowego. 

 

 

 

 

Judy Turan

Aktorka i coach. Od 2010 roku certyfikowany coach International Coaching Community. Pracuje jako art coach z twórcami (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, fotografowie)  oraz coach aktorskiej techniki Meisnera w Laboratorium Meisnera i AktoRstudio Romy Gąsiorowskiej w Warszawie. Prowadziła liczne warsztaty rozwojowe i profesjonalne dla instytucji, m.in. Fundacja MaMa Sylwii Chutnik, Magazyn branży audiowizualnej FilmPRO, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz szkolenia dla firm, m.in. DB Schenker, SEB Bank, Nutricia. Występowała w licznych spektaklach na stołecznych scenach: m.in. Instytut Teatralny, Teatr Żydowski, TR Warszawa, Teatr Druga Strefa, a także w filmach i tv (Śladami Marii Skłodowskiej – Curie, I była miłość w getcie, Barwy szczęścia, M jak miłość, Na Wspólnej). www.judyturan.com.Obszary pracy: art coach, acting coach, life coach.


 

 

 

 

 

 

Magda Chołyst

Certyfikowany art coach. Studiowała filmoznawstwo i kulturoznawstwo na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz paryskiej Sorbonie. Od lat pracuje w obszarze sztuki oraz branż kreatywnych. Zajmowała się produkcją i koordynacją, promocją oraz kreatywną dokumentacją projektów. Współpracowała z indywidualnymi twórcami, organizacjami (m. in. Instytutem Polskim w Paryżu, Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, Fundacją Ad Arte, Emma Pak), firmami (Szkołą i Studiem Wajdy, pracownią projektów przestrzennych Mascalpa, spółką Item) i projektami (Watou Art Festival w Belgii, konferencją nieWidzialny Dizajn, festiwalem ScriptFiesta, Pawel Wocial Studio). Realizowała również własne projekty artystyczne, literackie i fotograficzne. Jako art coach prowadzi indywidualne sesje coachingowe, warsztaty związane z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed twórcami. Wykładowczyni w podyplomowym studium twórczego pisania w warszawskim Collegium Civitas. Interesuje się procesami kreatywnymi w perspektywie neurobiologicznej i powstawaniem dzieła „od pracowni”. Jej główne tematy pracy to projektowanie przyszłości, tworzenie wizji rozwoju kariery artystycznej, odkrywanie i wzmacnianie potencjału, praca z wewnętrznym krytykiem, zarządzanie energią twórczą, produktywność czy kryzys twórczy. 

 

 

 

 

Paulina Czapska

Coach, trenerka i dziennikarka. Od ponad 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Obecnie prowadzi własną firmę Future Simple. Jako coach od ponad 4 lat wspiera młodych twórców, animatorów kultury, liderów społecznej zmiany oraz przedsiębiorców sektora kreatywnego. W 2014 roku była doradcą Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy SA. ds. działań kulturalno-społecznych (współautorka koncepcji inkubatora innowacji społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”). W latach 2008-20014 była członkinią Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Jest współautorką i menedżerką projektów społeczno-kulturalnych (m.in.:”Animatornia” , „Polska.doc”, „Warszawa.Lab”, „1na1. Mistrz i Uczeń”). Jest absolwentką Erickson Collage, Szkoły Coachów i Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ, Laboratorium Reportażu, Wajda Studio i Dziennikarstwa UW. Interesuje się przyszłością, bo w niej spędzi resztę swojego życia. Prywatnie mama dwuletniej Heli.


 

 

 

 

 

 

Joanna Kozera

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu, prezeska Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dawniej Akademia Sztuk Pięknych). Współtwórczyni i menadżerka Pracowni Duży Pokój, w której pracuje na co dzień. Badaczka społeczna, koordynatorka projektów, fotografka.

 

Jakie są zasady projektu?

1. Coaching odbywać się będzie w dwóch cyklach od września 2015 do grudnia 2016 roku.

2. Każda uczestniczka/każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym cyklu.

3. Cykl składa się z serii od 4 do 6 spotkań, których terminy ustalane są indywidualnie z coachem. Cały proces trwa kilka miesięcy.

4. Zgłaszać się można indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach, w których się działa, wysyłając zgłoszenie dostępne pod tym linkiem. W przypadku zespołów 2-3 osobowych, każdy uczestnik wysyła oddzielne zgłoszenie, zaznaczając w formularzu odpowiednie pole, podając nazwiska pozostałych członków zespołu. (Uwaga. Przed wypełnieniem zgłoszenia przeczytaj biogramy coachów. Potem będziesz jeszcze mógł zmienić zdanie).

5. Po otrzymaniu zgłoszeń zapraszamy wybranych uczestników do drugiego etapu – na warsztat wprowadzający (marzec 2016), po którym podejmuje się ostateczną decyzję o udziale. 

6. Spośród osób biorących udział w warsztacie wprowadzającym, którzy potwierdzą chęć udziału w procesie, wyłaniamy grupę uczestników, a następnie w porozumieniu z nimi wskazujemy coachów.

7. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wszystkich coachów i organizatorów.

8. Szczegółowe zasady uczestnictwa określone zostaną w Deklaracji, którą każda uczestniczka/każdy uczestnik podpisuje na pierwszym spotkaniu z coachem. Udział w coachingu wiąże się z zadeklarowaniem uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i aktywnego udziału w całym cyklu.

9. Udział w coachingu jest nieodpłatny. Projekt został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO (MPiPS).

NA ZGŁOSZENIA DO DRUGIEGO CYKLU CZEKAMY DO 29 LUTEGO!

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone na stronie www.duzypokoj.org 15 marca. Następnie ogłosimy termin warsztatu wprowadzającego.

 


 

 

„O SZCZĘŚCIU”

W 1947 roku w Krakowie wydano pierwszą wersję rozprawy filozoficznej Władysława Tatarkiewicza pt. „O szczęściu”. Według biografa Tatarkiewicza – Marka Jaworskiego „rozprawa zawiera przegląd podstawowych koncepcji szczęścia i dróg jego osiągania (…). Nie jest to poradnik praktyczny, ale głęboka refleksja nad jedną z fundamentalnych kategorii etycznych”.
Sztuka, podobnie jak filozofia ‘bierze na warsztat’ te zjawiska, zagadnienia, które nie dają się łatwo opisać, policzyć i, które stanowią zasadniczą, a zarazem niełatwą wiedzę o życiu codziennym.

W czasach, kiedy nic nie jest pewne, chaotyczny świat polityki zagraża poczuciu bezpieczeństwa, pośród informacji o kryzysach finansowych, bezrobociu młodych, podsłuchach, podofilii i smogu pytania dotyczące tego „jak żyć?” oraz „jak być szczęśliwym?” nieustannie powracają.
A szczęście – może istnieć niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności. Jest poszukiwane przez wszystkich ludzi i dotyczy każdego z nas. Dla każdego składa się z różnych elementów i zmienia z biegiem lat, weryfikuje pod wpływem doświadczeń.

Projekt to wakacyjny festiwal instalacji miejskich, którego tematem przewodnim jest SZCZĘŚCIE. „O szczęściu” łączy ze sobą sztukę w przestrzeni publicznej czy pozagaleryjnej z dialogiem, interakcją i niespodzianką.

Nasz magazyn „O szczęściu” dostępny w: Pracownia Duży Pokój, Fraza, Plan B, Duza-Miha na Mokotowskiej, Kredka Cafe, MiTo, Ministerstwo Kawy, Kino Luna, Latawiec, Delikatesy, Bar Prasowy, Groole, Bar Studio, Cafe Kulturalna, kawiarnie na ul. Tarczyńskiej, Bastylia, Coffee Karma, Galeria Funky Studio, PKP Powiśle, Świetlica, sklep spożywczy obok Świetlicy, Warsztat, kawiarnia Konstytucja, galeria Czułość i inne.
Jeśli chcecie, aby był dostępny w Waszej dzielnicy/kawiarni/lokalu dajcie znać.

Wernisaż odbył się:
5 lipca, sobota o godz. 19:00
PM na trawie, ul. Jazdów 3/12
(Domki Fińskie, ul. Jazdów)
dzięki wsparciu „państwomiasto”

Finisaż: 30 sierpnia

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/797518070272377/?fref=ts

Aktualne działania: https://www.facebook.com/events/272687292926055/?ref=4 https://www.facebook.com/events/1462896693959646/?ref=4 https://www.facebook.com/events/521781614618415/?ref=4

autorki projektu:
Joanna Kozera (Pracownia Duży Pokój, Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień)
Anna Skopińska i Agnieszka Skopińska (Rebel ZOO)

SZTUKA / NAUKA / ROZRYWKA w Galerii Kordegarda

 

 

Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień wraz z Narodowym Centrum Kultury i Galerią Kordegarda zaprasza na cykl warsztatów edukacyjnych w Galerii.

Przygotowaliśmy 12 czterogodzinnych spotkań dotyczących malarstwa, rysunku, fotografii, tańca, grafiki, rzeźby, multimediów, teatru, dźwięku, aktorstwa, szycia i projektowania dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz osób powyżej 55 roku życia.
Spotkania zaczną się w najbliższą niedzielę 27.04 i potrwają do listopada.

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy pod adresem: rozwojwbialydzien@gmail.com
w temacie maila prosimy o dopisek: Kordegarda

Harmonogram (kwiecień – czerwiec):

I.
27 kwietnia (niedziela), godz. 14:00 – 18:00
Warsztaty malarskie i rysunkowe dla seniorów
prowadzą siostry: Anna Skopińska i Agnieszka Skopińska

II.
10 maja (sobota), godz. 12:00 – 16:00
‚Klatka po klatce’ – warsztaty multimediów dla dzieci
prowadzą: Anna Druzd i Adam Druzd

III.
11 maja (niedziela), godz. 14:00 – 18:00
‚Rytmy’ – warsztaty taneczne i performatywne dla seniorów
prowadzi: Iza Szostak

IV.
7 czerwca (sobota), godz. 12:00 – 16:00
‚Plaplastyka’ – warsztaty rzeźby, malarstwa i rysunku dla dzieci
prowadzą: Karolina Pawłowska i Magda Major

V.
8 czerwca (niedziela), godz. 14:00 – 18:00
‚Słuchowisko’ – warsztaty aktorskie dla seniorów
prowadzi: Marta Karwowska

Pozostałe terminy podamy wkrótce.
kontakt: rozwojwbialydzien@gmail.com
Zapraszamy!

fot. Władysław Kozera

 

„SALA NA PRÓBĘ”

Jeśli jesteś artystką/artystą, twórczynią/twórcą, animatorką/animatorem i nie masz gdzie zrealizować lub przygotować swojego projektu – zajrzyj do Dużego Pokoju. Udostępniamy nieodpłatnie nasz największy pokój na próby do spektakli, castingi, wydarzenia (pokazy, spektakle, performance, wystawy…) i pracę nad projektem artystycznym/kulturalnym.
Istnieje również możliwość: pracy nad projektem społecznym, organizacji spotkania, szkolenia, warsztatów, debaty. Jeśli chciałabyś/chciałbyś prowadzić u nas zajęcia cykliczne również jest to możliwe.

Sprawdź wolne terminy w naszym kalendarzu

a potem napisz: pracowniaduzypokoj@gmail.com

/// UWAGA – w związku ze zbliżającą się przeprowadzką Pracowni maksymalna odległość terminu rezerwacji to 30 dni.

Więcej informacji na stronie http://www.duzypokoj.org/sala-na-probe/

Realizuje: Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień

 

„MIEJSKAŚCIEŻKA.PL”

To mieszkańcy miasta tworzą jego klimat. To oni decydują gdzie wypada bywać, jadać i spotykać się. To oni codziennie krążą po ulicach załatwiając swoje codzienne sprawy. Oficjalna historia toczy się w tle, zmienia nastroje ulicy i wpływa na życie zwykłych ludzi. Ale to właśnie oni są bohaterami naszych miejskich ścieżek. Wysłuchaj wspomnień mieszkańców i poczuj klimat tego miasta. Poznaj Warszawę.

Na stronie http://miejskasciezka.pl/ dostępnych jest dziewięć tematycznych audioprzewodników po naszym mieście: „Przyrodnicza Warszawa”, „Zakochany Żoliborz”, „Wojenna Ochota”, „Narodziny Ursynowa”, „Warszawa opozycjonistek”, „Lata 60. w Warszawie”, „Dwudziestolecie Międzywojenne”, „Kryminalna Warszawa”, „Wielokulturowa Praga”

Miejskasciezka.pl powstała w ramach projektu „Audio-Wawa. Głos Warszawy w audio przewodniku” sfinansowanego ze środków budżetu Urzędu m. st. Warszawy, Fundacji Bankowej im. Leopola Kronenberga, CEE TRUST, Fundacji Bre Banku, oraz Hostelu Oki Doki.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„SKANSENY.NET”

Od 2009 roku prowadzimy stronę internetową skanseny.net zawierającą opisy muzeów na wolnym powietrzu z całej Polski. Ale skanseny.net to także baza wydarzeń kulturalnych i cyfrowa baza muzealnych zdjęć (ponad 4000). Prowadzimy również blog skanseny.blogspot.com z zaproszeniami i ciekawostkami na temat skansenów i kultury ludowej. Celami projektu „Polskie skanseny w Internecie” są popularyzacja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego oraz edukacja w tym zakresie, a także cyfryzacja zasobów kultury. Zależy nam, aby portal internetowy skanseny.net prezentował kulturę ludową oraz placówki muzealne w nowoczesny i atrakcyjny sposób, a jednocześnie aby prezentowana treść była na wysokim poziomie merytorycznym.

Skanseny.net powstały jako efekt projektów Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego. Realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Orange, ale przede wszystkim dzięki pracy członkiń, członków oraz osób sympatyzujących ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna.

Więcej informacji na skanseny.net, skanseny.blogspot.com i https://www.facebook.com/skanseny?fref=ts

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„STROJELUDOWE.NET”

Celem projektu jest zgromadzenie w jednym miejscu rzetelnej wiedzy na temat strojów ludowych, pochodzących z jak największej liczby regionów etnograficznych. Tak powstała strona internetowa www.strojeludowe.net, która została uruchomiona w listopadzie 2011 r. i od tego czasu jest systematycznie poszerzana. Aktualnie w albumie strojeludowe.net znajdują się kompleksowe opisy uzupełnione o bibliografię (również do publikacji dostępnych online) oraz galerie 38 strojów pochodzących z różnych części Polski. Zbiór ten jest stopniowo powiększany o stroje z kolejnych regionów.

Na stronie znajdują się również udostępnione do pobrania wykroje spódnicy, zapaski, gorsetu oraz spodni łowickich, a przy niektórych strojach także wzory haftów, którymi można się inspirować i dowolnie przetwarzać na własny użytek.

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„POSZUKIWACZE WARSZAWSKICH TRADYCJI”

Projekt ten dotyczy edukacji regionalnej skierowany do klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych. W naszym projekcie spoglądamy na miasto z nietypowej strony i przekazujemy wiedzę na temat często pomijanych elementów dziedzictwa kulturowego stolicy. Staramy się inspirować uczniów do własnych poszukiwań warszawskich tradycji.

W ramach projektu prowadzimy zajęcia warsztatowe w oparciu o trzy scenariusze zajęć (do wyboru):

  1. Warszawskie tradycje – na zajęciach nie tylko poznajemy ważne zabytki oraz legendy o Syrence i Bazyliszku, ale także przybliżamy kilka historii warszawiaków, oglądamy stolicę na dawnych fotografiach, oraz tworzymy naszą subiektywną mapę Warszawy.
  2. Nasze dzielnice – opowiadamy o tym, co najbliższe a często nieznane, czyli tradycjach i historiach lokalnych, związanych z poszczególnymi dzielnicami.
  3. Warszawa wielokulturowa – zajęcia pokazują, jak różnorodność kulturowa Warszawy ubogaca nasze miasto. Zwracamy uwagę na lokalne przejawy dawnej i współczesnej wielokulturowości (np. kuchnia, muzyka, architektura).

Zajęcia prowadzone są dla poszczególnych klas, trwają pięć godzin lekcyjnych, podzielonych na 2 spotkania i odbywają się w godzinach zajęć szkolnych. Mają one formę aktywnych warsztatów, połączonych z krótkimi formami wykładowymi i pokazami multimedialnymi.

Więcej informacji na facebooku https://www.facebook.com/PoszukiwaczeWarszawskichTradycji?fref=ts i stronie internetowej: http://etnograficzna.pl/projekty/poszukiwacze-warszawskich-tradycji/

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy oraz dzięki wsparciu Sklepu Podróżnika.

 

„ETNOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH”

Czy przedszkolaki mogą pisać po chińsku? A mówić? A lepić naczynia? Mogą! Wszystko podczas spotkań „Etnografia dla najmłodszych”. Jest to projekt skierowany do dzieci w wieku 3-7 lat oraz ich rodziców. Podczas godzinnych warsztatów etnograficzno-plastycznych młodzi uczestnicy zapoznają się z tradycyjną kulturą Polski oraz innych krajów.

Zajęcia wspierają rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w grupach 3-5 i 5-7 lat) oraz promują innowacyjne metod pracy pedagogicznej z małymi dziećmi i ich rodzinami.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„HOW TO LIVE WITH MAINSTREAMED GENDER?”

Przez dwa tygodnie działacze młodzieżowi z Polski, Macedonii, Turcji, Słowenii, Chorwacji i Serbii zastanawiali się jak uwzględniać kwestie równości płci w projektach młodzieżowych. A także świetnie się bawili poznając Warszawę. Projekt zrealizowany w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.

Więcej informacji na facebooku: https://www.facebook.com/groups/173188836066540/?fref=ts

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„ETNO-PROJEKT 2.0”

To już czwarta edycja „Etno-projektu!

Pierwotny pomysł powstał na przecięciu etnografii i designu oraz kultury polskiej i białoruskiej. Był płaszczyzną spotkania opartego na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co mogą dziś oznaczać etniczne/ludowe inspiracje w designie. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy młodych twórców – grafików, architektów, projektantów z Polski i Białorusi. Razem podróżowaliśmy przez oba kraje w poszukiwaniu inspiracji. Zaglądaliśmy do skansenów i muzealnych magazynów, przymierzaliśmy stroje ludowe, próbowaliśmy swoich sił w pleceniu koszy z wikliny lub starych gazet, rozmawialiśmy z łowickimi wycinankarkami, dyskutowaliśmy z antropologami i projektantami. Wreszcie – jako zwieńczenie dwutygodniowych warsztatów – powstały prace wykorzystujące doświadczenia wyjazdu do stworzenia współczesnych projektów z różnych dziedzin.

To podejście jest aktualne także w tegorocznej propozycji. Spotkanie, wymiana myśli, inspiracja, podróż – to hasła, które, podobnie jak poprzednio, będą przyświecały naszym poszukiwaniom. Tym razem do udziału zaprosimy bardziej interdyscyplinarną grupę: nie tylko grafików, ale także etnologów oraz informatyków. Wspólnie będziemy się zastanawiać co i w jaki sposób chcemy opowiedzieć innym o kulturze ludowej. W rezultacie powstaną interaktywne aplikacje promujące etnograficzną wiedzę, zachęcające do refleksji lub pokazujące poruszany temat z nowej strony. To wyzwanie, na którego rezultaty czekamy z wielkim zainteresowaniem!

Więcej informacji na: www.etnoprojekt.pl. i https://www.facebook.com/etnoprojekt?fref=ts

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

„ETNOGRAFIA DO KIESZENI”

Jest to seria zeszytów, w których chcemy przybliżać mieszkańcom Warszawy etnografię jako współczesną dyscyplinę naukową. Etnograficzna metoda, oparta na spotkaniu z człowiekiem w kontekście, w którym funkcjonuje, pozwala w nowy sposób poznawać to, co pozornie bliskie i oczywiste.

Chcemy również odczarować pojmowanie etnografii jako nauki zajmującej się kulturą ludową, a także pokazać takie jej aspekty, które nie są związane z egzotycznymi podróżami lub etnograficznymi badaniami rynku. Ważne dla nas jest również wskazanie różnic pomiędzy reportażem a pisarstwem etnograficznym – ten pierwszy pokazuje wrażenia, natomiast ten drugi – tworzy wiedzę.

W ramach projektu powstaje cykl 5 bezpłatnych publikacji zawierających teksty etnograficzne młodych etnografek i etnografów dotyczące Warszawy. Będą one dystrybuowane w kawiarniach i innych miejscach kultury na terenie miasta. Dzięki tej formule chcemy dotrzeć do ludzi, którzy nie mają kontaktu z takim rodzajem pisarstwa, a którzy są zainteresowani różnego rodzaju tekstami kultury. Chcemy wprowadzić tekst etnograficzny do obiegu kulturalnego Warszawy.

Tematyka warszawska została wybrana z kilku powodów. Po pierwsze obserwujemy wzrost zainteresowania mieszkańców Warszawy ich miastem. Jednocześnie chcemy pokazywać inną, tzn. antropologiczną perspektywę patrzenia na Warszawę – miasto, które znają, i które jest szeroko opisywane i komentowane czy to przez historyków, historyków sztuki, historyków architektury, a coraz częściej także przez socjologów miasta. Chcemy pokazać, jak interesująca jest etnografia Warszawy, i jak wartościowe są treści przez nią przekazywane.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Projekt „Etnografia do kieszeni” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego i dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawa.

 

„POLACY W MACEDONII”

Macedonia nie kojarzy się z Polonią. Trudno sobie nawet wyobrazić macedońskich Polaków. Kim mieliby być? Z jakiego powodu mieliby trafić do tego niewielkiego państwa leżącego w sercu Półwyspu Bałkańskiego? A jednak! Mimo że Polacy nie mieli wyraźnych powodów, by wiązać swoje życie z tym krajem, niemal każdy Macedończyk zna kogoś, kto ma polskie pochodzenie.

W sierpniu 2012 już jako zorganizowana grupa badawcza związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” odwiedziłyśmy ponad czterdzieści osób polskiego pochodzenia lub utożsamiających się z Polską, a mieszkających w Republice Macedonii. Prowadziłyśmy też poszukiwania historycznych postaci Polaków, którzy odegrali istotną rolę w dziejach Macedonii.

Zgromadzone przez nas materiały złożyły się na stronę internetową www.polacywmacedonii.net i towarzyszącą jej wystawę Polskie ślady w Macedonii. Jest to również zachęta do odwiedzenia jej i poznania ludzi, których losy opisaliśmy. Zapraszamy do wspólnej podróży.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Projekt jest finansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

 

„DOMKI FIŃSKIE – PAMIĘĆ OSOBISTA, HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Jacek Wajszczak

Projekt ma charakter dokumentacyjno-badawczy. Część dokumentacyjna projektu polega w dużej mierze na gromadzeniu przez antropologów kultury osobistych relacji, w których losy domków fińskich z warszawskiego Jazdowa i ich mieszkańców splatają się ze sobą (historia mówiona). W oparciu o zgromadzony materiał powstała strona internetowa – domkifinskie.etnograficzna.pl. Projekt jest również próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą wartość i znaczenie domków fińskich w pejzażu kulturowym stolicy.

Realizuje: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

 

„MAM PRAWO WIEDZIEĆ”

Serwis www.MamPrawoWiedziec.pl prowadzony jest od 2006 roku przez Stowarzyszenie 61 – niezależną i apartyjną organizację pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie prezentujemy dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz kandydatów na te funkcje. Obecnie rozszerzamy bazę o biogramy prezydentów miast, tworzymy także archiwum obietnic wyborczych złożonych przez posłów i senatorów VII kadencji.

Przed każdymi wyborami kierujemy do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób budujemy szeroką bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze. Po wyborach kontynuujemy badanie poglądów wśród osób wybranych na funkcje.

Gromadzone przez nas informacje analizujemy, zestawiamy z danymi zewnętrznymi i prezentujemy w formie raportów i zestawień.

Więcej informacji na: www.MamPrawoWiedziec.pl, http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-61/219298606466, http://twitter.com/#!/Art_61, http://blog.mamprawowiedziec.pl/

Realizuje: Stowarzyszenie 61

 

„BIAŁORUŚ – INSTRUKCJA OBSŁUGI”

Projekt edukacyjno-artystyczny „Białoruś. Instrukcja obsługi” skierowany był do polskich i białoruskich licealistów. Uczestnikami projektu byli uczniowie jednego z warszawskich liceów i białoruskiego nielegalnego liceum im. J. Kolasa.

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie więzi społeczno-kulturowej pomiędzy młodzieżą polską i białoruską. Chcieliśmy, aby uczyli się od siebie nawzajem i razem mogli poznać wspólną historię i tożsamość narodową obu krajów z naciskiem na przeszłość i teraźniejszość Białorusi. Wspólne przebywanie młodych ludzi z dwóch państw było okazją do wymiany kulturowej, zawierania przyjaźni oraz łatwą możliwością nauki języków.

Uzbrojeni w różnorakie aparaty fotograficzne przez dziesięć dni przemierzaliśmy Białoruś w poszukiwaniu kadrów, historii, przygód, ale przede wszystkim staraliśmy się znaleźć polsko-białoruską instrukcję obsługi tego kraju. Brześć, Pińsk, Słonim, Nowogródek, Kosów, Mir, Nieśwież, Różana, Grodno, Mińsk, Połock i do tego szereg mniejszych miast, miasteczek i wiosek, w których szukaliśmy śladów przeszłości, jednocześnie uczestnicząc w warsztatach fotograficznych, żeby w przyszłości został ślad po naszej wyprawie.

Po projekcie zrealizowanym w lipcu i sierpniu 2011 roku powstała publikacja z tekstami napisanymi przez uczniów. Zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie w Pracowni Duży Pokój.

Więcej informacji tu: http://bialorus-instrukcja.blogspot.com

Realizuje: Inicjatywa Wolna Białoruś

 

„CZŁOWIEK W SIECI”

Głównym celem projektu było rozpowszechnienie wśród młodych Polaków wiedzy o prawach człowieka w kontekście globalnego procesu rozwoju technologii informacyjnej.

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne w mazowieckich gimnazjach na temat praw człowieka, wychodząc z założenia wielości perspektyw ich obserwacji, rozumienia i praktykowania. Zajęcia w szkołach były prowadzone przez przeszkolone pary trenerów (12 osób) – Polaka i Białorusina.

Białorusini to młodzi emigranci, relegowani ze swoich uczelni z powodu walki o prawa człowieka i wolność Białorusi, obecnie studiujący w Polsce (program stypendialny im. K. Kalinowskiego). Polacy – studenci, zaangażowani społecznie, wykazujący zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Trenerzy przeszli trzydniowe profesjonalne szkolenie, w którego skład wchodziły: zajęcia z integracji grupy, teorii praw człowieka oraz z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć. Byli oni również wyposażeni w scenariusze lekcji, które sami współtworzyli na szkoleniu i tematyczne materiały dydaktyczne do dystrybucji. Każda para trenerów przeprowadziła 10 lekcji w trzecich klasach gimnazjów.

W sumie odbyło się 60 lekcji w 11 szkołach, w siedmiu miastach. W warsztatach wzięło udział 1215 uczniów. Wśród gimnazjalistów został też ogłoszony konkurs na najciekawszą publikację internetową o prawach człowieka.

Realizuje: Inicjatywa Wolna Białoruś

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

 

„PASJONACI I” „PASJONACI II”

Jest to cykl reportaży o społeczeństwie obywatelskim na Białorusi realizowany od 2011 r. Ekolodzy, obrońcy praw człowieka, niezależni artyści, wolontariusze– bohaterami cyklu są wszyscy ci, którzy swoim przykładem pokazują jak być aktywnym społecznie. Reportaże są emitowane w telewizji Biełsat. Można je też obejrzeć na kanale Youtube projektu – http://www.youtube.com/user/wolnabialorus oraz, w polskiej wersji językowej, na naszej stronie wolnabialorus.pl.

Zapraszamy też na fanpage Apantanyja na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Апантаныя-фільмы-пра-актыўных-беларусаў/319945941359561?ref=ts&fref=ts

Realizuje: Inicjatywa Wolna Białoruś

Projekt realizowany dzięki wsparciu National Endowment for Democracy.

 

KONCERT „SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ”

Przed Wami flagowe wydarzenie Inicjatywy Wolna Białoruś, które stało się niemalże wizytówką Stowarzyszenia. Pierwszy koncert został zorganizowany w 2006 roku i od tego czasu stale pojawia się na przełomie marca i kwietnia; przerwa nastąpiła tylko w 2010 roku ze względu na tragedię w Smoleńsku i żałobę narodową.

11 kwietnia 2014 roku o godzinie 19 na placu przy Hotelu Bristol odbył się koncert ,,Solidarni z Białorusią”. Koncert był okazją dla mieszkańców Warszawy, by wyrazić swoje poparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i sprzeciwić się łamaniu praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Była to także szansa, by upomnieć się o wypuszczenie na wolność więźniów politycznych.

W tym roku na koncercie wystąpiła największa gwiazda białoruskiej sceny – Lyapis Trubetskoy. To rockowa grupa grająca mieszankę rocka, punka i ska. Za wykonywanie krytykujących reżim piosenek Lyapis ma zakaz występów na Białorusi.

Wyrażając solidarność z Białorusinami, nie wolno zapominać o wydarzeniach u innego wschodniego sąsiada Polski. Koncert był okazją do wyrażenia poparcia dla walczących o wolność Ukraińców. Poza Lyapis Trubetskoy na scenie pojawili się Kozak System, Maleo Reggae Rockers oraz Amaroka. Wszyscy muzycy, którzy zagrali na tegorocznym koncercie ,,Solidarni z Białorusią”, występowali na kijowskim Majdanie.

W trakcie wydarzenia można było usłyszeć również białoruską poezję recytowaną przez polskich i białoruskich aktorów. Jako gość koncertu wystąpił Andrzej Poczobut – dziennikarz, który za krytykę reżimu Łukaszenki siedział w więzieniu. Ponadto wszyscy Solidarni z Białorusią mogli wziąć udział w specjalnym happeningu. Koncert był transmitowany na Białorusi za pośrednictwem TV Biełsat oraz radio Racyja.

W tym roku akcji „Solidarni z Białorusią” towarzyszyła wystawa na Krakowskim Przedmieściu białoruskich plakacistów, których prace nie mogą zawisnąć w Mińsku, oraz warsztaty i debaty na temat sytuacji na Białorusi.

Akcja ,,Solidarni z Białorusią” odbyła się także w innych miastach Polski. W różnorodnych wydarzeniach kulturalnych można było wziąć udział w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Katowicach.

Więcej informacji na stronie: http://solidarnizbialorusia.pl/

Realizuje: Inicjatywa Wolna Białoruś wraz ze Stołeczną Estradą przy wsparciu Miasta st. Warszawy, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Klubu Inteligencji Katolickiej, Fundacji Otwarty Dialog, Posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego.