Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
powstało w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy młodych warszawskich
etnografów i antropologów kultury. Obszar zainteresowań to zarówno
tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność, np. procesy
emancypacyjne, problemy grup mniejszościowych, migracje, sytuacja w
krajach postsocjalistycznych. Pracownia Etnograficzna realizuje
projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.
Jest członkiem Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej na: www.etnograficzna.pl