Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień


Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień zostało zarejestrowane w lutym 2009 roku. Powstało z chęci połączenia sił przez osoby wywodzące się z różnych środowisk, mających różne pasje i zawody (socjologowie, reżyserzy, scenografowie, pisarze, fotografowie, dziennikarze), chcących realizować wspólnie projekty społeczne, kulturalne i artystyczne w przestrzeni Warszawy angażując jej mieszkańców.

Do tej pory zrealizowaliśmy:

* Teatr czarodziejskiej Kury – projekt realizowany ze środków m.st. Warszawy w 2009 r. polegający na realizacji 10 przedstawień dla dzieci, w którym udział wzięło 500 dzieci – mieszkańców Warszawy. Spektakle były wystawiane w takich
miejscach jak: Galeria Zachęta, Muzeum Powstania Warszawskiego, Klub Powiększenie i inne. Teksty do spektakli napisał Łukasz Kaniewski, a pismo dla dzieci „Czarodziejska Kura” otrzymało nagrodę
„Gwarancja kultury 2009” przyznaną przez TVP Kultura.

* III Przegląd Reklamy Społecznej – projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku był prezentacją około 150 polskich i zagranicznych kampanii społecznych, dyskusją z udziałem ekspertów oraz wystawą powojennych plakatów społecznych w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

* Sala na próbę – projekt realizowany od marca 2011 roku w Pracowni Duży Pokój, wspierany m.in. przez Biuro Kultury m.st. Warszawy oraz FIO polega na wspieraniu młodych artystów, szczególnie związanych z teatrem, filmem i muzyką, którzy kończąc uczelnie artystyczne nie mają przestrzeni do pracy – na próby, castingi i spektakle. Projekt jest przeznaczony dla osób z terenu całej Polski oraz z zagranicy.

* Prezentacja najlepszych filmów i etiud studenckich nagrodzonych na festiwalu Łodzią po Wiśle 2011 – zrealizowano ze środków własnych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

*„Talk to me” – sztuka społecznie zaangażowana, sztuka w przestrzeni publicznej – warsztaty, wykłady, mural, wystawa oraz wydanie czasopisma „Życie na przemiał”. Projekt był realizowany w 2011 i finansowany ze środków Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Magazyn otrzymał nagrodę „Najlepszej akcji zaangażowanej społecznie 2011” przyznaną w konkursie na Kampanię społeczną roku 2011 oraz nominację w kategorii Etyka w konkursie Projekt Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

*„Co słychać? Spotkania z reportażem radiowym” – warsztaty tworzenia reportaży radiowych, konkurs na reportaż, słuchowisko – spotkanie z najciekawszymi reportażami radiowymi w studiu S2 Polskiego Radia oraz spektakl/widowisko
teatralne „Najpiękniejszy dzień był nigdy” stworzony na podstawie wybranych reportaży. Projekt odbył się w 2011 i był finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

* Debata „Skąd się wzięli warszawiacy”, wrzesień 2011.
Projekt pn. „Skąd się wzięli warszawiacy” był debatą o mieszkańcach stolicy – skąd są, z jakiej tkanki społecznej składa się to miasto, czy można mówić o kulturze Warszawy – zorganizowaną z udziałem mieszkańców Warszawy i specjalistów. Spotkanie zostało połączone z kolacją przy wspólnym stole, oglądaniem starych kronik filmowych, dzienników telewizyjnych. Interesował nas również folklor warszawski – szczególnie literatura i muzyka. Chcieliśmy porozmawiać o tym „kim jest Warszawa” bo nie jest to temat popularny ani wygodny. Efektem była próba wspólnego usystematyzowania wiedzy na temat demografii Warszawy, jej historii społecznej oraz kulturalnej od 1945 roku do dziś.
Panelistami byli: Alex Kłoś – Gazeta Wyborcza, Olga Linkiewicz – antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Historii PAN, Tomasz Markiewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy, współautor wystawy „Budujemy Nowy Dom” w Domu Spotkań z Historią oraz Martyna Obarska, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorka książki „MDM między utopią a codziennością”. Moderatorką spotkania została Anna Czyżewska – antropolog kultury, prezeska Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Projekt został dofinansowany kwotą 3 tys. zł przez Urząd m.st. Warszawy w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

* „Działka bez ogródek” (dwie edycje) –  październik 2011 – Warszawa, czerwiec 2013 – Gdańsk.
Celem projektu było zaprezentowanie tej często nieznanej części miasta – ogródków działkowych. Pracownicze Ogrody Działkowe zainteresowały nas nie tylko jako niezwykłe ogrody w sercu miasta z uprawami kwiatów, warzyw i owoców, ale
także jako przestrzeń indywidualnych działań działkowców. W ramach projektu odbyło się spotkanie z prof. Rochem Sulimą, spacer wraz z działkowcami oraz piknik w jednym z ogródków na terenie ogrodu działkowego przy al. Waszyngtona. W swoim wystąpieniu prof. Sulima poruszył następujące tematy: działka jako „sztuka szczęścia”- doświadczenie zmysłowe w krajobrazie rabatek i altanek, ogródki działkowe i polskie mitologie arkadyjskie, ewolucja polskich działek: od „spiżarni” i „składziku” do „saloniku” na wolnym powietrzu, „przedmieście” w „śródmieściu”, działki jako tworzywo działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Po wykładzie odbyła się dyskusja i spacer, który zakończył się piknikiem na jednej z działek. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób, w tym wielu działkowców. Projekt został dofinansowany kwotą 3 tys. zł przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 2011.

* „Przygoda na MDM-ie” (cztery edycje) – lipiec 2012, lipiec 2013 i lipiec 2014 oraz „Zimowa przygoda na MDM-ie” grudzień 2013 – organizacja jedno lub dwudniowego święta Placu Konstytucji z okazji rocznicy jego urodzin: warsztaty, piknik miejski, koncerty, poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci, wycieczki z przewodnikiem. Przygodę odwiedziło kilka tysięcy mieszkańców stolicy.

* „Weź to uszyj!” (dwie edycje) – sierpień 2013 oraz wrzesień 2014. Cykl warsztatów krawieckich promujących samodzielnie szycie, przerabianie i projektowanie ubrań sfinansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób.

* „Piknik sąsiedzki – Serwus Międzylesie” – wrzesień 2013 – lokalny piknik miejski dla mieszkańców Wawra zlokalizowany na terenie dawnej, zabytkowej fabryki Kazimierza Szpotańskiego w Międzylesiu zorganizowany wraz z lokalnymi artystami, inicjatywami, kawiarniami i organizacjami pozarządowymi. Projekt dofinansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

* Pracownia Duży Pokój – od grudnia 2010 roku prowadzenie i administracja lokalu uzyskanego w ramach konkursu „Lokal na kulturę” przy ul. Koszykowej 24/12, a obecnie przy ul. Wareckiej 4/6.