Close
Type at least 1 character to search

Kultura Więzi

Tematem przewodnim spotkań, wydarzeń, wystaw, warsztatów i dyskusji w 2020 r. będzie kultura więzi. Jedną z najwyższych wartości w życiu jest szeroko pojęta rodzina i budowanie relacji międzyludzkich, tworzenie społeczności oraz odnajdywanie się w różnych środowiskach. Wartości rodzinne są ważne dla społeczeństwa niezależnie od religii, kultury i sytuacji ekonomicznej, społecznej czy politycznej. Rodzina jest współcześnie szerokim pojęciem mieszczącym w sobie nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim więzy społeczne. Samemu można pozbawić się możliwości tworzenia rodziny i decydować się na budowanie więzi ze społecznością nie powiązaną ze sobą krwią. „Kultura więzi” jest tematem mieszczącym w sobie wartości społeczne, kulturowe i edukacyjne. Więzi społeczne można tworzyć od małego społeczeństwa po państwo. W ciągu roku poruszane będą tematy związane z budowaniem relacji i społeczeństwa, współczesnym określeniem, czym jest norma oraz akceptacja.

Na program wydarzeń składają się  działania organizacji tworzących PDP oraz twórców zewnętrznych, zgłaszających projekt do Dużego Pokoju. Wydarzenia będą krążyć wokół tematu rodziny i korzeni, z których wyrasta nasze postrzeganie świata. To w rodzinie robimy „zdjęcia” w głowie, które nosimy ze sobą całe życie niczym album rodzinny – album postaw, zachowań i przekonań, które nas tworzą. To z niego wynosimy przekonanie o tym, czym jest rodzina, jaką rolę pełni w niej kobieta, a jaką mężczyzna. Kobiecość i męskość nie zawsze są jednoznaczne, dlatego chcemy przyjrzeć się tym kategoriom, zwłaszcza w momentach, których nie dają się jednoznacznie zaklasyfikować i kiedy wprowadzają chaos do naszego albumu rodzinnego. Nie wszyscy i nie zawsze mieścimy się w formułach, które nam proponuje społeczeństwo.

Tematem 2020 r. jest więź, kolejne będą wynikały z tego w jaki sposób twórcy Dużego Pokoju i ich goście będą definiować rzeczywistość i jej potrzeby.