Close
Type at least 1 character to search

Kultura Więzi

Temat przewodni roku 2020 to KULTURA WIĘZI.
Będzie on towarzyszył wszystkim spotkaniom, wydarzeniom, wystawom, warsztatom i dyskusjom realizowanym przez Pracownię Duży Pokój.

RELACJE i ludzie

Jedną z najwyższych wartości w życiu jest szeroko pojęta rodzina i budowanie relacji międzyludzkich, tworzenie społeczności oraz odnajdywanie się w różnych środowiskach. Wartości rodzinne są ważne dla społeczeństwa niezależnie od religii, kultury i sytuacji ekonomicznej, społecznej czy politycznej. Rodzina jest współcześnie szerokim pojęciem mieszczącym w sobie nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim więzy społeczne.
Samemu można pozbawić się możliwości tworzenia rodziny i zdecydować się na budowanie więzi ze społecznością nie powiązaną ze sobą krwią.

Kultura więzi” jest tematem mieszczącym w sobie wartości społeczne, kulturowe i edukacyjne. Więzi społeczne można tworzyć zarówno w małych społecznościach, jak i w społeczeństwach wewnątrz państw. W ciągu roku poruszane będą tematy związane z budowaniem relacji i społeczeństwa, współczesnym określeniem, czym jest norma oraz akceptacja.

Na tegoroczny program wydarzeń składają się  działania organizacji tworzących PDP oraz twórców zewnętrznych,
zgłaszających projekt do Dużego Pokoju.

Wydarzenia będą krążyć wokół dobranych bloków tematycznych – w tym najważniejszego tematu rodziny i korzeni.
To z nich wyrasta nasze postrzeganie świata. W otoczeniu rodziny uchwycamy pierwsze „zdjęcia” wspomnień i doświadczeń, które nosimy wewnątrz siebie przez całe życie. Zupełnie jak rodzinny  album  – album postaw, zachowań i przekonań, które nas tworzą.

To z niego wynosimy przekonanie o tym, czym jest rodzina, jaką rolę pełni w niej kobieta, a jaką mężczyzna. Kobiecość i męskość nie zawsze są jednoznaczne, dlatego chcemy przyjrzeć się tym kategoriom, zwłaszcza w momentach, których nie dają się jednoznacznie zaklasyfikować i kiedy wprowadzają chaos do naszego albumu rodzinnego. Nie wszyscy i nie zawsze mieścimy się w formułach, które nam proponuje społeczeństwo.